Jak daleko zaszedłeś z digitalizacją swoich procesów w CITAL?

Początkowo wybraliśmy BlueKanGo, aby zdigitalizować procesy naszego działu Jakości i BHP. Są teraz w 100% zdigitalizowane we wszystkich oddziałach CITAL. Oprócz QHSE pozostałe departamenty CITAL przyjęły to podejście. Dzięki łatwości obsługi i zaawansowanym możliwościom dostosowywania platforma BlueKanGo spełnia nasze oczekiwania. To znacznie ułatwia zarządzanie firmą z wieloma oddziałami, taką jak nasza.

Jakie obszary zastosowań obejmuje BlueKanGo?

Na przykład zdigitalizowaliśmy dział Inżynieryjny”, a w szczególności system informacji zwrotnej, wnioski inżynieryjne, monitorowanie plików ING, monitorowanie aktualizacji, walidację odstępstw technicznych. Dział HR używa BlueKanGo do zarządzania zestawieniami wydatków, urlopami i nadgodzinami. Dział finansowy używa go do śledzenia płatności dostawców. Jest również używany przez dział zakupów do weryfikacji wniosków zakupowych i zarządzania dostawcami. Dział IT używa go do zarządzania sprzętem i zgłoszeń do helpdesku. Wreszcie dział utrzymania ruchu wykorzystuje BlueKanGo do zarządzania ofertami klientów, a dział logistyki zarządza w szczególności transportem między lokalizacjami. W związku z tym dotyczy to wszystkich działów.

Czy zostałeś nagrodzony za to podejście w 2019 roku?

CITAL rzeczywiście uczestniczył w konkursie Algierska Nagroda Jakości, organizowanym co roku przez Ministerstwo Przemysłu. Oceniający odwiedzili siedzibę CITAL w Annabie. Z ich opinii wynika, że zastosowanie rozwiązania takiego jak BlueKanGo do digitalizacji naszego Systemu Zarządzania Jakością (QMS) sprawiło, że różnica w porównaniu z innymi uczestniczącymi firmami była znaczna. Wielkie uznanie!

Czy digitalizacja Twojego SZJ jest cennym nabytkiem w okresie COVID-19?

Tak, w okresie blokady z powodu COVID-19 i obowiązku zdalnej pracy, korzystanie z BlueKanGo uchroniło nas przed zablokowaniem lub opóźnieniem aktywności. W rzeczywistości obwody zakupów lub walidacji HR działały. Udało nam się przeprowadzić walidację elektroniczne. W tym kontekście BlueKanGo okazał się również prawdziwym ułatwieniem dla menedżerów w zdalnym zarządzaniu zespołami dzięki pracy zespołowej.

Inny przykład: przeszliśmy pomyślnie audyt uzupełniający certyfikacji ISO 9001 v.2015. całkowicie zdalnie.  Zespół prowadzący audyt i kierownicy pracowali w domu! Tak zrobiliśmy dwudniowy audyt. Wszystkie dowody zostały przekazane audytorom poprzez udostępnianie ekranu: EDM, KPI, wyniki audytu wewnętrznego, działania, NCR (Raport Niezgodności), Przegląd Zarządzania… W raporcie z audytu lider zespołu audytowego wspomniał o „możliwości zdalnej pracy dzięki cyfryzacji ” jako o mocnej stronie.

Twoje relacje z zespołami BlueKanGo?

Jako administrator rozwiązania BlueKanGo w CITAL wspiera mnie dynamiczna infolinia i zespół wsparcia. Jeśli mam jakiekolwiek problemy z ustawieniem parametrów, moje otwarte zgłoszenia są przetwarzane w rozsądnych ramach czasowych. Ponadto regularnie korzystamy z aktualizacji oprogramowania o nowe funkcje, z których możemy od razu korzystać w celu zaspokojenia naszych potrzeb.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD PREZENTACJI.

Online - bez zobowiązań - 60 min.

BlueKanGo