1. PREZENTACJA

To jest strona internetowa BlueKango, Wydawcy Oprogramowania (zwanego dalej BlueKanGo).

Niniejsza strona internetowa umożliwia w szczególności:

dostęp do informacji o BlueKanGo

dostęp do informacji o branżach, produktach i usługach oferowanych przez BlueKanGo, w tym poprzez możliwość pobrania dokumentów

2. OSTRZEŻENIE

2.1. Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. BlueKanGo nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do zawartości tych stron i możliwego ich wykorzystania.

2.2. Zdjęcia i dokumenty reprodukowane na stronie internetowej BlueKanGo nie mają charakteru umowy i nie mogą pociągać za sobą odpowiedzialności BlueKanGo.

2.3 Uzyskując dostęp do witryny BlueKanGo i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny i ich przestrzeganie.

3. PRZEDSTAWICIEL PRAWNY I DYREKTOR WYDAWNICZY

Usługodawca: BlueKanGo, uproszczona spółka akcyjna o kapitale zakładowym 680 236 EUR, z siedzibą pod adresem Technopole RENNES Atalante – 14G rue du Pâtis Tatelin – 35700 Rennes (Francja), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Rennes pod adresem numer 420 710 097 00049 .

Dyrektor wydawniczy: Jean-Marc Briand, Prezes

Nazwa hosta: BlueKanGo

Stworzenie strony internetowej: Manuel Muller (BlueKanGo)

4. WARUNKI DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA

4.1. Każdy ma dostęp do serwisu BlueKanGo.

4.2. Korzystanie z serwisu BlueKanGo podlega obowiązującym przepisom francuskim. Informacje podane w tym przypadku nie są uważane za wyczerpujące.

5. ŚRODKI TECHNICZNE

5.1. Przed skorzystaniem z usługi użytkownik powinien skontaktować się ze swoim dostawcą dostępu, aby upewnić się, że używana przeglądarka umożliwia dostęp do strony internetowej w bezpiecznej konfiguracji.

5.2. Podobnie, przed każdym użyciem, do użytkownika należy upewnienie się, że przeglądane strony są aktualne, po opróżnieniu ich pamięci podręcznej lub uwzględnieniu funkcjonowania jego proxy.

5.3 Strona została wykonana przez firmę BlueKanGo w oparciu o Joomla V3.1, Open Source CMS rozpowszechniany na licencji GNU/GPL (bezpłatny).

6. OSTRZEŻENIE TECHNICZNE

6.1. Użytkownik serwisu potwierdza, że sprawdził, iż używana konfiguracja komputera nie zawiera wirusów i jest sprawna.

6.2. Użytkownik strony internetowej potwierdza również zapoznanie się z niniejszą informacją prawną i wyraża zgodę na jej przestrzeganie.

6.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że został poinformowany, że serwis jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków siły wyższej, problemów z komputerem, problemów związanych ze strukturą sieci telekomunikacyjnej, innych trudności technicznych lub czynności konserwacyjnych.

7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1. Ogólna struktura, teksty, obrazy, animowane lub nie, oraz wszystkie elementy składające się na tę stronę internetową są chronione i podlegają francuskiemu i międzynarodowemu prawodawstwu dotyczącemu praw autorskich i własności intelektualnej. Wszelkie prawa do reprodukcji są zastrzeżone, w tym do dokumentów do pobrania oraz przedstawień ikonograficznych i fotograficznych.

7.2. Jakiekolwiek wykorzystanie nazw marek i logo tej witryny, w tym między innymi BlueKanGo, a także nazw handlowych posiadanych przez BlueKanGo i/lub jej partnerów, jest zabronione bez upoważnienia posiadaczy praw.

7.3. Jakiekolwiek powielanie, w całości lub w części, tej strony lub jednego z jej elementów bez wyraźnej i uprzedniej zgody BlueKanGo jest zabronione.

7.4. Jakiekolwiek przedstawienie lub powielanie tej strony lub jednego z jej elementów w jakimkolwiek procesie stanowiłoby naruszenie.

7.5 Zawartość tej Witryny może być zmieniana lub aktualizowana bez powiadomienia i nie stanowi zobowiązania umownego.

8. HIPERŁĄCZA

8.1. Hiperłącza umieszczone w Serwisie i prowadzące do innych zasobów zamieszczonych w Internecie nie pociągają za sobą odpowiedzialności BlueKanGo, w szczególności jej odpowiedzialności w odniesieniu do zawartości innych zasobów bezpośrednich lub pośrednich.

8.2. BlueKanGo nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza, które mogą prowadzić do tej witryny. Wszelkie tworzenie przez osoby trzecie hiperłączy do stron lub ramek tej witryny wymaga uprzedniej zgody firmy i musi być przedmiotem informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres contact@bluekango.com. Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi, aby go zobaczyć, włącz obsługę JavaScript. BlueKanGo zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia tego linku.

9. PRAWO OCHRONY DANYCH I WOLNOŚCI INFORMACJI

9.1 Informacje, zarówno PII, jak i nie-PII, dostarczone przez osoby trzecie (osoby fizyczne i profesjonalistów) na stronie BlueKanGo mogą być przekazywane partnerom komercyjnym. Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych i wolności informacji (Loi Informatique et Liberté) z dnia 6 stycznia 1978 r., masz prawo dostępu, modyfikacji, sprostowania lub usunięcia wszystkich swoich danych osobowych w aktach, wysyłając prośbę pocztą na adres BlueKanGo lub wysyłając email na adres contact@bluekango.com. Ten adres email jest chroniony przed robotami spamującymi, aby go zobaczyć, włącz obsługę JavaScript.

9.2 BlueKanGo zobowiązuje się ponadto do podjęcia wszelkich przydatnych środków ostrożności w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych przez jej usługi, a w szczególności przed ich zniekształceniem, uszkodzeniem lub przekazaniem nieupoważnionym osobom trzecim.

9.3 Rezerwacja różnych Nazw Domen została dokonana zgodnie z przepisami obowiązującymi w AFNIC. Ta strona internetowa jest zarejestrowana w CNIL pod numerem 1035901. Wszelkie prawa zastrzeżone – Powielanie w całości lub w części zabronione bez pisemnej zgody.

Ważne: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania z Witryny i zachęcamy do regularnego ich przeglądania.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD PREZENTACJI.

Online - bez zobowiązań - 60 min.

BlueKanGo