Polityka prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek witrynę zarejestrowaną i zarządzaną przez BlueKanGo (tj. „BlueKanGo.com” i wszystkie subdomeny: „.bluekango.com”) w celu wyświetlenia zawartych w niej informacji, robisz to anonimowo, dopóki nie zdecydujesz się przekazać nam informacji o sobie.

Jeśli nie zrobisz nic innego niż przeglądanie witryny (na przykład czytanie stron, przeglądanie obrazów lub pobieranie informacji) bez wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych, automatycznie gromadzimy i przechowujemy informacje o Twojej wizycie. Te informacje nie identyfikują Cię osobiście.

Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do zarządzania witrynami BlueKanGo w celach statystycznych dotyczących zawartości. Używamy ich, aby pomóc nam uczynić nasze witryny bardziej wygodnymi dla odwiedzających, oceniając, które informacje są mniej lub bardziej przeglądane, lub do innych celów, takich jak aktualizacja specyfikacji technicznych dotyczących prezentacji witryn lub identyfikacja obszarów działających nieprawidłowo lub wadliwie.


Korzystanie z treści witryny – prawa własności intelektualnej

Niniejsza witryna oraz wszystkie materiały i informacje opublikowane w witrynie, w tym między innymi artykuły, dokumentacja, klipy audio i wideo, grafiki, logo, ikony, obrazy lub pliki do pobrania, które zawiera (elementy oznaczone również terminem „Treść”) są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi francuskimi i międzynarodowymi przepisami prawa i należą do BlueKanGo lub strony wyznaczonej jako dostawca Treści lub są przez nią kontrolowane.

O ile nie wskazano inaczej w danej Treści i pod warunkiem, że przestrzegasz wszystkich swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, jesteś upoważniony do przeglądania, kopiowania, drukowania i rozpowszechniania (ale nie modyfikowania) Treści tej Witryny, z zastrzeżeniem (i ), że takie użycie służy wyłącznie do celów informacyjnych i niekomercyjnych oraz (ii) każda kopia Treści, którą możesz wykonać, zawiera informację o prawach autorskich lub jakiekolwiek prawo do treści.

Musisz przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących dostępu i korzystania z tej Witryny.


Marki

Wszystkie produkty są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy BlueKanGo. Wszystkie inne znaki towarowe nienależące do BlueKanGo i obecne w Witrynie są własnością ich odpowiednich właścicieli.


Dane osobiste

Jesteśmy transparentni w kwestii gromadzonych przez nas danych. Wiemy, że Twoje dane są wrażliwe i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Gdy odwiedzasz witrynę BlueKanGo, następujące rodzaje informacji są automatycznie gromadzone i przechowywane w pliku cookie, który jest śledzony i analizowany:

 • Domena internetowa i adres protokołu internetowego (IP), z którego uzyskujesz dostęp do naszej witryny
 • Typ przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego komputera, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszej witryny – Data i godzina wizyty – Strony odwiedzone w naszej witrynie
 • Jeśli połączyłeś naszą witrynę z inną witryną, adres tej drugiej witryny
 • Jeśli połączyłeś naszą witrynę z wyszukiwarką internetową, adres tej wyszukiwarki i użyte słowo kluczowe.


Jak wykorzystujemy Twoje dane

Jeśli zdecydujesz się przekazać nam informacje za pośrednictwem formularza online lub w celu pobrania informacji ze stron internetowych BlueKanGo, wykorzystamy te informacje, aby odpowiedzieć na to żądanie przesłane za pośrednictwem tego formularza. Oraz w celu nawiązania z Tobą kontaktu w sprawie produktu lub usługi w którym wyraziłeś zainteresowanie.

O ile nie zostało to wyraźnie wskazane w konkretnym formularzu, w żadnym przypadku nie przekazujemy Twoich danych organizacji prywatnej, handlowej lub innej, z wyjątkiem realizacji naszych zamówień lub odpowiedzi na żądanie.

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie przekazujemy informacji umożliwiających identyfikację użytkownika stronom trzecim. Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam obsługiwać naszą stronę internetową lub prowadzić naszą działalność, o ile strony te zgadzają się zachować poufność tych informacji.

Informacje, które nam przekazujesz, przechowujemy wyłącznie przez rozsądnie odpowiedni okres i zgodnie z obowiązującym prawem.

Uważamy, że udostępnianie informacji jest konieczne w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących działań niezgodnych z prawem, podejrzenia oszustwa, sytuacji potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu fizycznemu jakiejkolwiek osoby, naruszeń naszej Polityki prywatności lub gdy wymaga tego prawo.

Wykorzystujemy podane przez Ciebie dane osobowe do kontaktu zgodnie z Twoją prośbą. Jeśli w dowolnym momencie zechcesz zrezygnować z subskrypcji i nie otrzymywać już wiadomości e-mail, szczegółowe instrukcje dotyczące rezygnacji znajdują się na dole każdego e-maila.


Zbieranie zgód RODO (art.6 do 8 RODO)

Zgodnie z art. 6 i 8 RODO zbieranie zgód odbywa się ze względów prawnych. Te dane są posortowane i mogą być udostępniane naszym partnerom i spółkom zależnym.


Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Wdrażamy środki bezpieczeństwa w celu utrzymania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Używamy szyfrowania, aby chronić poufne informacje przesyłane online. Chronimy Twoje dane również w trybie offline. Tylko pracownicy, którzy muszą wykonywać określoną pracę (na przykład fakturować lub obsługiwać klienta), mają dostęp do danych osobowych. Komputery i serwery używane do przechowywania danych osobowych są przechowywane w bezpiecznym środowisku.

Niestety, żadna wymiana informacji przez Internet nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa. W związku z tym, pomimo naszych wysiłków w celu ochrony Twoich danych osobowych, BlueKanGo nie może zapewnić bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz lub w/z naszych produktów lub usług online. Wszystkie te informacje przekazujesz na własne ryzyko. Jednak od momentu otrzymania Twojej transmisji dokładamy wszelkich starań, aby była ona bezpieczna w naszych systemach.

Polityka BlueKanGo nie obejmuje niczego związanego z działaniem Internetu, a zatem poza kontrolą BlueKanGo. Nie należy go w żaden sposób stosować w sprzeczności z przepisami i regulacjami rządowymi.


Twoje prawa i zgoda

Każdy formularz umożliwia potwierdzenie „świadomej zgody”, „wyraźnego pozytywnego” aktu, który jest ważny dla konkretnego zobowiązania.

Zachowujesz wszystkie swoje prawa do swoich danych. Możesz wysłać nam wiadomość, jeśli potrzebujesz więcej informacji lub chcesz skorzystać ze swoich praw.


Bezwarunkowe prawa

W każdej chwili możesz:

 • Uzyskaj sprostowanie swoich danych osobowych
 • Uzyskaj kopię swoich danych osobowych
 • sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych w celach marketingowych


Prawa warunkowe

W zależności od okoliczności możesz:

 • Wycofaj swoją zgodę, gdy opiera się na niej jedno z naszych zastosowań
 • Sprzeciwiaj się z przyczyn związanych z twoją sytuacją jakiemukolwiek wykorzystaniu opartemu na naszym uzasadnionym interesie lub interesie publicznym
 • Poproś o przekazanie komukolwiek swoich danych osobowych, gdy przechowujemy je na podstawie umowy lub Twojej zgody (prawo do przenoszenia)
 • Poproś nas o zachowanie Twoich danych osobowych bez wykorzystywania ich w przypadku nieprawidłowości, niezgodności z prawem, gdy rozpatrujemy Twój wniosek o wniesienie sprzeciwu lub jeśli potrzebujesz tych danych do celów prawnych
 • Poproś nas o usunięcie Twoich danych osobowych, gdy nie jest to już konieczne, gdy wycofałeś swoją zgodę lub sprzeciwiasz się ich wykorzystaniu lub byłeś niepełnoletni w momencie ich zbierania (prawo do bycia zapomnianym)


Inne prawa

Możesz złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju.


Cookies (Ciasteczka)

Pliki cookie to pliki przechowywane na Twoim komputerze lub telefonie, używane do obsługi witryn internetowych i / lub do zbierania informacji o Twoim przeglądaniu.

Plik cookie można sklasyfikować według czasu jego życia i domeny, do której należy. W zależności od długości życia plik cookie może być:

 • sesyjny plik cookie, który jest usuwany, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę lub
 • trwały plik cookie, który pozostaje na urządzeniu użytkownika przez z góry określony czas.


W zależności od domeny, do której należą, są to:

 • pliki cookie pierwszego poziomu, które są umieszczane przez odwiedzaną stronę i mają tę samą domenę, lub
 • pliki cookie stron trzecich, które pochodzą z innej domeny niż domena odwiedzanej strony. Może się to zdarzyć na przykład, gdy odwiedzana strona zawiera obiekt, na przykład JavaScript, znajdujący się poza jej domeną.

Oprócz tych cech związanych z ich działaniem, pliki cookie są ogólnie podzielone na cztery kategorie w zależności od ich przeznaczenia:

 • niezbędne pliki cookie są niezbędne do działania witryny i umożliwiają nawigację lub korzystanie z usług i funkcji witryny (identyfikator sesji, bezpieczeństwo, odtwarzacz treści multimedialnych, równowaga, język lub preferencje itp.),
 • pliki cookies do analizy statystycznej zbierają informacje o sposobie korzystania z serwisu przez odwiedzających (np. jakie są najczęściej odwiedzane strony serwisu) i umożliwiają usprawnienie jego funkcjonowania,


Używamy c

 • reklamowe pliki cookies służą do zrozumienia Twoich nawyków przeglądania i Twoich działań oraz mogą być wykorzystywane do ustalenia Twojego profilu konsumpcji w celu oferowania Ci odpowiednich treści reklamowych,
 • Pliki cookie mediów społecznościowych służą do śledzenia członków i osób niebędących członkami mediów społecznościowych w celu analizy marketingowej i rozwoju produktu.

Możesz również skonfigurować swoją przeglądarkę, aby uniemożliwić umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. W takim przypadku jednak może być konieczne ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, ponieważ niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.


Zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności

Witryna i cała jej Treść są dostarczane „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji, dorozumianej lub wyraźnej, w tym w szczególności jakiejkolwiek gwarancji tytułu lub dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego zastosowania lub nienaruszania praw. Niniejszym zgadzasz się korzystać z serwisu na własne ryzyko.

BlueKanGo nie może w żadnych okolicznościach być pociągane do odpowiedzialności wobec nikogo za szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody ani za utratę zysków lub dochodów wynikających z faktu korzystania z przedstawionych Treści lub polegania na takich Treściach, nawet po być informowanym z wyprzedzeniem o możliwości wystąpienia takich szkód.

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność prezentowanych Treści. Jednak BlueKanGo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w tej Treści. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wzmianki o produktach lub usługach innych niż BlueKanGo służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią zachęty ani rekomendacji.

Wyżej wymienione wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w zakresie przewidzianym przez prawo umowne, prawne lub deliktowe (w tym między innymi dotyczące zaniedbania) lub o jakimkolwiek innym charakterze.


Linki do stron osób trzecich

BlueKanGo nie ponosi odpowiedzialności za treści, dane, produkty i różne informacje oferowane za pośrednictwem witryn, do których zamieszczono hiperłącza. W szczególności BlueKanGo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z witrynami, których dane nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i wykonawczymi.


Dodatkowe warunki

Możemy zmienić Politykę prywatności w dowolnym momencie i według własnego uznania, publikując zmienioną Politykę prywatności na stronie Polityka prywatności. Zmiany te zaczną obowiązywać od razu po ich opublikowaniu, chyba że wskażemy inaczej. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z niniejszą zmienioną Polityką prywatności, przeglądając tę ​​stronę. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej Witryny po zmianie niniejszej Polityki prywatności, uznaje się, że wyraziłeś zgodę na zmienioną Politykę prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności podlega prawu francuskiemu i musi być interpretowana zgodnie z tym ostatnim. Wszelkie konflikty między Tobą a BlueKanGo muszą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów w Rennes (Francja).


Kontakt

Ta strona należy do BlueKanGo, który również ją obsługuje. W razie pytań prosimy o kontakt:A

 BlueKanGo – 14G rue du Patis Tatelin – 35700 Rennes Atalante (Francja)

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD PREZENTACJI.

Online - bez zobowiązań - 60 min.

BlueKanGo