Jakie były powody, dla których wyposażyłeś swoją firmę w rozwiązanie BlueKanGo?

Program który u nas funkcjonował nie był rozwijany przez producenta i przestał współpracować z nowymi systemami operacyjnymi i wordem czy excelem. Producent oprogramowania przekazał nam, ze nie będzie go w przyszłości rozwijał w związku z tym musieliśmy szukać nowego.

W jakich obszarach korzystasz z  oprogramowania? 

 1. Baza dokumentów systemowych, procedur,instrukcji, załączników
 2. Analiza ryzyk i szans
 3. Audyty i postępowanie poaudytowe
 4. Ocena poddostawców
 5. Nadzór nad gospodarką kontrolno-pomiarową
 6. Postępowanie powypadkowe
 7. Zgłaszanie usterek
 8. Baza dokumentów Spółki- zarządzenia, polityki, wytyczne
 9. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych
 10. Baza instrukcji produkcyjnych
 11. Postępowanie awaryjne
 12. Baza aktów prawnych

Dlaczego BlueKanGo jest korzystne dla Twojej firmy?

Przyjazny dla użytkowników interfejs pozwala na szybkie odszukanie potrzebnych dokumentów poprzez strukturę tworzenia baz ( drzewo) i linkowane schematy blokowe. Możliwość samodzielnego modyfikowania blueappsów przez osoby nie mające wykształcenia IT bez konieczności korzystania z konsultantów. Możliwość ścisłej współpracy z konsultantem polskojęzycznym o szerokiej wiedzy nie tylko z funkcjonalności systemu, a także z doświadczeniem wykorzystania ich u innych użytkowników. Sposób wdrożenia i szkolenia użytkowników poprzez wspólne z konsultantem opracowanie blueapps pozwala na szybkie zrozumienie zasad ich opracowania i samodzielną modyfikacje przez użytkowników. Szybka reakcja na zgłaszane usterki z działu wsparcia IT. Pełnomocnik ZSZ otrzymuje w bluekango duże możliwości modyfikacji i dostosowania bazy dokumentacji do bieżących i przyszłych potrzeb.

Jakie są zalety oprogramowania BlueKanGo? 

Cała dokumentacja w jednym miejscu, łatwość w wyszukiwaniu potrzebnych dokumentów, możliwość linkowania aktów prawnych, dokumentów Spółki. Intuicyjne poruszanie się po bazach dokumentów po krótkim szkoleniu.

Jakie są twoje przyszłe wyzwania? 

Jesteśmy na etapie zapoznawania wszystkich pracowników z funkcjonalnościami oprogramowania. 

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD PREZENTACJI.

Online - bez zobowiązań - 60 min.

BlueKanGo