Więcej interakcji?

Umożliwienie komunikacji systemu informatycznego.

KONFIGURATOR API

Uniknij niepotrzebnych ponownych wpisów dzięki naszemu konfiguratorowi API (Application Programming Interface). Dostosuj swoje systemy informacyjne do swoich potrzeb: import / eksport, linki bezpośredniego dostępu w aplikacjach biznesowych, API…

Skorzystaj z rozwiązań do automatycznego uwierzytelniania użytkowników: token, SSO…