Zmierz wydajność EHSQ.

Podejmuj właściwe decyzje.

STATYSTYKI I RAPORTY

BlueKanGo integruje narzędzia do monitorowania Twojej aktywności z możliwością generowania raportów jednym kliknięciem. Wskaźniki i statystyki są dostępne w czasie rzeczywistym we wszystkich aplikacjach.

Dzięki narzędziu Business Intelligence (BI) generuj atrakcyjne raporty. Wykorzystaj swoje strategiczne dane, uzyskaj odpowiedzi i udostępnij je swoim zespołom i menedżerom