Kierownicy Jakości, BHP i Środowiska: Jak wdrożyć zarządzanie ryzykiem?

Kierownicy Jakości, BHP i Środowiska: Jak wdrożyć zarządzanie ryzykiem?

Patrz

BlueKanGo BlueKanGo Mobile

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD PREZENTACJI.

Online - bez zobowiązań - 60 min.

BlueKanGo